Bharatiya Vidya Mandir, Amravati's

Bharatiya Mahavidyalaya, Morshi

NAAC Re-accredited B+ Grade With CGPA - 2.71

CALL US FOR MORE DETAILS
07228-222242
MAIL US FOR MORE DETAILS
bm119@sgbau.ac.in
bmv_morshi@rediffmail.com

NewsPapers

Daily News Papers

 1. Lokamat

 2. Deshonnati

 3. Sakal

 4. Lokasatta

 5. Hindustan

 6. Janmadhyam

 7. Agrowan

 8. Vidharb Matdar

 9. Tarunbharat

 10. Vruttkesari

 11. Lokmat Samachar

 12. Dainikbhaskar

 13. The Hitwad

 14. The Indian Express

 15. Navrashtra

 16. Navbharat

 17. Divyamarathi