Bharatiya Vidya Mandir, Amravati's

Bharatiya Mahavidyalaya, Morshi

NAAC Re-accredited B+ Grade With CGPA - 2.71

CALL US FOR MORE DETAILS
07228-222242
MAIL US FOR MORE DETAILS
bm119@sgbau.ac.in
bmv_morshi@rediffmail.com

Journel & Periodicals

List of Periodicals/Journal/Magazine


weekly

 1. Employment News

 2. India Today

 3. University News

 4. Someshwar Nokari Sandhrbh

 5. Economical & Political weekly

 6. Buldhana Arban

 7. Sport Star

 8. Sadhana


Fortnightly

 1. Down To Earth

 2. Current Science


Monthly

 1. Lalit

 2. Priya Rasik

 3. Yojana (Mararhi)

 4. Udyojak

 5. Vyaparimitra

 6. Avishkar

 7. Lokrajya

 8. Gruhashobhica

 9. CAREERS 360

 10. Akshaya Vaidharbhi

 11. Shikshan Sankraman

 12. Samajwadi Adhyapak Sabha

 13. Rashtra Sevadal Patrika

 14. Pratigogita Darpan

 15. NBT Newsletter

 16. Chronicle

 17. Dream 2047


Quarterly

 1. Invention Intelligence

 2. Arthsanwad

 3. The Indian Journal of Political Science

 4. Bhartiya Etihas Ani Sanskriti

 5. Samaj Prabodhan Patrika

 6. Career Guidance Bulletin

 7. Akshargatha

 8. Sarvdhara


Bi-Annual

 1. The Indian Journal of Indian Writing in English

 2. Virtuso Journal of language and Literature

 3. The Deccan Geography

 4. Bhugolshastra Sanshodhak


LIST OF JOURNAL

 1. The Indian Journal of Indian Writing in English

 2. Virtuoso Journal of Language & Literature

 3. The Indian Journal of Political Science

 4. The Deccan Geographer

 5. University News

 6. Arthsanwad

 7. Bhugolshastra Sanshodhak

 8. Akshargatha

 9. Bharatiya Etihas Ani Sanskriti

 10. Current Science

 11. Akshaya Vaidharbhi